Category Archives: News

Exam Application Form Fill Up Notice (BBA 1st Sem.).

  As per the notice by TU, Faculty of Management, Examination Controller Office, it is notified to all the students of Bachelor of Business Administration (BBA) 1st semester (Regular & Partial) for examinations form fill up which is going to be held in the third week of Shrawan, 2079. Application form submission deadline: 2079/03/28

एम.एड. तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७९ साल श्रावण/भाद्र महिनामा सञ्चालन हुने एम. एड. तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षामा सम्मिलित हुनका लागि परीक्षा आवेदन फाराम खुला गरेकाले तपसिलको समयसिमा भित्र आवश्यक प्रकृया पुरा गरि परीक्षा आवेदन फाराम भर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने अन्तिम मितिः २०७९ जेठ […]